top of page

BELEID

Op allerlei manieren is Chionis betrokken bij ontwikkelingen in het sportbeleid.

Het bureau onderzoekt, evalueert, adviseert, ontwikkelt, begeleidt, managet en organiseert.

In opdracht van organisaties en instellingen, en op eigen initiatief.

ONDERZOEK & EVALUATIE

Chionis verricht en begeleidt onderzoeksprojecten van uiteenlopende aard: fundamenteel en toegepast onderzoek, quick scans en meerjaren projecten, toekomstverkenningen, monitoring en evaluatie.

ADVIES & ONTWIKKELING

Op grond van parate kennis, ervaring en onderzoek adviseert Jan Janssens personen, instellingen en organisaties over sportbeleid. Hij neemt ook het voortouw bij de ontwikkeling van beleid.

BEGELEIDING

Complexe beleidsprocessen verlangen soms meer deskundigheid, autoriteit en senioriteit dan voorhanden is in een organisatie. Externe begeleiding is dan gewenst. Daarin kan Jan Janssens voorzien.

MANAGEMENT & ORGANISATIE

Ook voor (interim) management van organisaties, projecten en trajecten in de sport bent u bij Chionis aan het juiste adres.

bottom of page