top of page

Jan Janssens

Denker en doener. Veelzijdig en visionair. Rijk aan initiatieven.

Een schat aan ervaring in sportmanagement, -beleid, -onderzoek en -onderwijs.

Jan Janssens
Adviseur-belangenbehartiger-beleidsontwikkelaar-bestuurder- docent-ondernemer-onderzoeker-organisator-manager
Opleiding en achtergrond

Zoals uit zijn CV kan worden opgemaakt, studeerde Jan Janssens (1960) sociologie en politicologie aan de Universiteit Leiden. Daar had hij vervolgens ook een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker en werkte hij aan een proefschrift over het ambt van Commissaris van de Koningin. Na een intermezzo in de parlementaire journalistiek (Den Haag Vandaag) kwam hij begin jaren '90 in de sportsector terecht. Daar heeft hij zijn belangrijkste werkervaring opgedaan in de sfeer van beleid, management, onderzoek en onderwijs.

Mulier Instituut

Jan heeft aanvankelijk gewerkt als beleidsmedewerker, is vervolgens een onderzoek- en adviesbureau gestart en heeft samen met anderen het Mulier Instituut opgericht. Daarvan is hij zes jaar directeur geweest. Vervolgens heeft hij zes jaar gewerkt als lector Sportbusiness Development bij de opleiding Sport, Management en Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam. Zoals te lezen is in zijn lectorale rede heeft hij zich daar beziggehouden met verschillende projecten op het snijvlak van onderzoek en onderwijs waarin de organisatie van de sport centraal stond. Tegelijkertijd heeft hij ook allerlei activiteiten ontplooid onder de vlag van Chionis, zijn eigen bureau voor advies, onderzoek en organisatie. Sinds Jan in 2015 afscheid heeft genomen als lector werkt hij (weer) volledig zelfstandig.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn beroepsactiviteiten heeft Jan ook altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, vaak binnen maar ook wel buiten de sport, zowel in bestuurlijke alsook in uitvoerende functies. Dankzij deze combinatie van beroepsactiviteiten en vrijwilligerswerk spreekt  Jan de taal van bestuurders, professionals en vrijwilligers in de sport.

Chionis

Het bureau van Jan is vernoemd naar Chionis van Sparta, een sportheld uit de Griekse oudheid die een record ver springen vestigde dat tot op de dag van vandaag heeft standgehouden en vermoedelijk ook nooit gebroken gaat worden. Tijdens de 29e Olympiade in 664 voor Christus wist hij volgens de overlevering een afstand te overbruggen van niet minder dan 16,60 meter. Ter vergelijking: de legendarische Bob Beamon kwam in 1968 tijdens de Olympische Spelen in Mexico niet verder dan 8,90 meter. En het huidige wereldrecord verspringen, gevestigd door Mike Powell tijdens de WK Atletiek in Tokyo in 1991 staat op 8,95 meter.

​​Aandachtsgebied

In zijn werk houdt Jan zich overigens nooit bezig met het ‘citius, altius, fortius’ van de sport. Het gaat altijd om de maatschappelijke, beleidsmatige en organisatorische aspecten van de sport. Zo heeft hij in opdracht van overheden, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen, maar ook op eigen initiatief, projecten uitgevoerd en begeleid die betrekking hadden op de meest uiteenlopende onderwerpen: participatie, integratie, discriminatie, sociale cohesie, cultuur, opvoeding, educatie, gezonde levensstijl, milieu, vrijwilligerswerk, professionalisering, gesubsidieerde arbeid, ondernemerschap, wet- en regelgeving, nieuwe media, ontwikkelingssamenwerking enzovoorts. Vele artikelen, rapporten, boeken, brochures en audiovisuele producties getuigen hiervan.

Opinies

In de loop der jaren heeft Jan een reputatie opgebouwd als kritisch en onafhankelijk denker en debater. In panels en debatten, en vooral ook in opiniërende artikelen gepubliceerd op Sport Knowhow XL, laat hij zien dat hij graag de discussie aangaat en daarbij de heilige huisjes niet spaart.

Initiatieven

Jan is een man van initiatieven. Altijd al geweest. Zo nam hij tijdens zijn studententijd als vrijwilliger bij een voetbalvereniging het voortouw bij de organisatie van sportevenementen die gericht waren op maatschappelijke integratie van kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen van Vietnamese bootvluchtelingen en kinderen van Turkse en Marokkaanse 'gastarbeiders'. Als beleidsmedewerker van de toenmalige Nederlandse Sport Federatie (nu NOC*NSF) nam hij onder andere het initiatief voor de samenstelling van een gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie in de sport. Bij het Mulier Instituut initieerde hij onder meer sportdebatten en -congressen, sportfototentoonstellingen, sportfilm- en documentairefestivals, de uitgave van het Jaarboek Sport - beleid & onderzoek, de verenigingsmonitor en nog veel meer. Als voorzitter van de bestuursraad in Engelen (gemeente 's-Hertogenbosch) blies hij de lokale dorpskrant nieuw leven in en stond hij aan de basis van de samenwerking van organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en sport die resulteerde in het Engelerhart. In het Bossche was hij ook medeoprichter van Kamers met Kansen 2 Live, een voorziening voor begeleid wonen voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken. Meer recent zijn de initiatieven voor de lancering van NL Sportclub, een community van en voor sportclubs (helaas mislukt) en de oprichting van Broodfonds De Horsten voor ondernemers in Voorschoten en Wassenaar.

Samenwerking en ondersteuning

In de sportsector, maar ook daarbuiten, heeft Jan in de loop der jaren een uitgebreid en gevarieerd netwerk opgebouwd. Bij projecten van Chionis die meer menskracht en andere expertises verlangen werkt hij samen met verschillende mensen uit dat netwerk. Dat kunnen student-assistenten zijn maar ook hoog gekwalificeerde en ervaren professionals die meer zelfstandig opereren.

bottom of page