top of page

Samen Sterk!

Handleiding voor fusie van verenigingen

Uit onderzoek in het bedrijfsleven is bekend dat het overgrote deel van de fusies negatief uitpakt. De helft van de fusies wordt zelfs binnen tien jaar teruggedraaid! Fuseren is niet eenvoudig, succes niet vanzelfsprekend. Hoewel ze ook in de sport aan de orde van de dag zijn, is er over fusies in deze sfeer maar weinig bekend. Om die reden hebben wij onderzoek gedaan naar succes- en faalfactoren van fusies in de verenigingssport.

 

Onderzoek

Tientallen geslaagde én mislukte fusieprocessen van sportverenigingen in verschillende takken van sport zijn daarvoor onder de loep genomen. Voor deze zoektocht naar de do’s & dont’s bij fusie van sportclubs werden vele verenigingsbestuurders en andere betrokkenen geïnterviewd. Daarnaast werden stapels fusieplannen en andere documenten bestudeerd.

 

Handleiding

De kennis en inzichten die dat allemaal heeft opgeleverd zijn neergelegd in een praktische handleiding waar clubs die willen fuseren, of overwegen om dat te doen, zeker hun voordeel zullen doen. Ook voor verenigingsondersteuners van gemeenten, bonden en sportserviceorganisaties die fusies willen begeleiden is dit onmisbare literatuur.

 

Inhoud

Alle aspecten die een rol spelen bij fusies komen in het boek aan bod:

  • Strategische keuzes

  • Risico’s en kansen

  • Organisatorische vraagstukken

  • Juridische kwesties

  • Financiën

  • Communicatie

  • Culturele verschillen

  • Verandermanagement

  • Enzovoorts

 

Boek

De uitgave Samen sterk! Handleiding voor fusie van verenigingen verschijnt in 2023

 

 

Presentaties en sessies

 

 

In het verlengde van het onderzoek zullen in 2023 ook informatieve presentaties en interactieve sessies worden georganiseerd.

Samenwerking en fusie in de sport

De praktijkervaringen van sportclubs met fusieprocessen staan centraal in presentaties die worden gegeven voor bestuurders van sportclubs die overwegen om te gaan fuseren of die daar misschien wel aan zouden moeten denken maar dat liever niet doen. Prikkelende presentaties van 30 tot 60 minuten over koudwatervrees en overspannen verwachtingen. Ook interessant voor verenigingsondersteuners.

 

Fusie O.K. / K.O.

In de interactieve sessies Fusie O.K. / K.O. wordt samen met het kader van een club die nadenkt over een fusie met een of meer ander clubs een blik in de toekomst geworpen. Wat zijn de voor- en nadelen van een eventuele fusie? Wanneer is een fusie kansrijk (o.k.) en wanneer gedoemd te mislukken (k.o.)? Hoe kan het fusieproces het best worden ingericht? De ideeën en verwachtingen van het verenigingskader worden geïnventariseerd en getoetst aan de praktijkervaringen van sportclubs die eerder in fusieprocessen betrokken waren. Fusie O.K. / K.O. omvat twee clubbijeenkomsten van elk drie uur. Een prima kick-off voor een fusieproces.

 

Intervisie

Voor verenigingsondersteuners met ervaring in de begeleiding van fusieprocessen wordt ook een intervisiebijeenkomst geagendeerd. Deelname aan deze bijeenkomst is voorbehouden aan een select gezelschap en uitsluitend op uitnodiging.

Begeleiding

Op verzoek kan ook begeleiding worden geboden bij fusieprocessen. In het verlengde van een lokale presentatie of workshop gericht op een specifiek fusieproces, is ook deskundige begeleiding van complexe fusietrajecten een optie.

 

Belangstelling

Belangstelling voor een van deze mogelijkheden?  Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

bottom of page