top of page

INTERVISIE

Leren van elkaar en met elkaar. In collegiale kring kennis en ervaring uitwisselen en reflecteren op het eigen functioneren, daar draait het om bij intervisie.

Chionis organiseert en faciliteert periodiek intervisiebijeenkomsten voor verenigingsondersteuners. Momenteel gebeurt dat rond vier specifieke thema's.

  • SAMENWERKING EN FUSIE IN DE SPORT
  • ALLEMAAL ANDERS; DIVERSITEIT IN DE SPORT
  • KASSA VOOR DE CLUB
  • FLEXIBELE LIDMAATSCHAPPEN

BELANGSTELLING

Deelname aan deze bijeenkomsten staat in beginsel alleen open voor genodigden. Dat zijn verenigingsondersteuners met expertise op de betreffende gebieden. Niet uitgenodigd, maar wel kennis en ervaring met betrekking tot een van de thema's, én geïnteresseerd om mee te doen?

Neem dan contact met ons op.

bottom of page