top of page

PRESENTATIES

Bent u op zoek naar een ervaren, deskundige en inspirerende spreker voor een presentatie over maatschappelijke aspecten van, of beleidsontwikkelingen in, de sport? Neem contact op met Jan Janssens. Hij heeft in de loop der jaren vele tientallen presentaties verzorgd over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Het vaste aanbod omvat momenteel presentaties over acht verschillende thema's. Daarnaast is ook maatwerk mogelijk.

INSPIRATIE VOOR SPORTCLUBS

In het verlengde van de uitgave van Het Grote Ideeënboek voor Sportclubs; Inspiratie uit de praktijk worden prikkelende presentaties verzorgd die sportbestuurders inspireren om meer en verder over de schutting te kijken. De kracht van best practices.

SAMENWERKING EN FUSIE IN DE SPORT

De praktijkervaringen van sportclubs met fusieprocessen staan centraal in presentaties die worden gegeven voor bestuurders van sportclubs die overwegen om te gaan fuseren. Over koudwatervrees en overspannen verwachtingen.

ALLEMAAL ANDERS

Sport is een goed middel voor de integratie van mensen met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving. Daarover is iedereen het wel eens. Maar de praktijk is weerbarstig: cultuurverschillen, misverstand en onbegrip, en ook discriminatie staan een soepele inpassing van 'nieuwkomers in de sport' nog wel eens in de weg. Wat kunnen sportorganisaties daaraan doen?

BETAALBARE SPORT

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Maar als betaalbaarheid voorop staat, hoe zit het dan met de kwaliteit? Is contributiedifferentiatie het antwoord? Een presentatie over de kosten en betaalbaarheid van sport. Over de wetten van de markt en de toepassing ervan in de sport.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE SPORT

Hoe heeft de sport zich ontwikkeld sinds de Griekse oudheid? Welke grote lijnen kunnen we trekken door de eeuwen heen? En wat zijn de actuele trends en nieuwste ontwikkelingen?

VERENIGINGEN VERANDEREN

Sinds in de 19e eeuw het recht op vereniging in de Grondwet werd verankerd zijn er vele duizenden sportverenigingen opgericht. De verenigingen van nu lijken al lang niet meer op die van vroeger. Vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid zijn belangrijke constanten gebleven. Zijn verenigingen eigenlijk nog wel van deze tijd? Hoe kunnen zij zich aanpassen aan de eisen van de tijd? Kunnen we volstaan met flexibilisering van het lidmaatschap en differentiatie van contributies, of moet de vereniging echt op de schop? Welke alternatieve organisatiemodellen zijn er?

VRIJWILLIGERSWERK EN PROFESSIONALISERING

De traditioneel georganiseerde sport drijft op de inzet van meer dan een miljoen vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar. Tegelijkertijd klinkt de roep om professionalisering. Want de achterban, de bond, de koepel, de overheid, kortom de samenleving stelt steeds hogere eisen aan sportorganisaties en hun medewerkers, of ze nu op vrijwillige basis werken of als beroepskracht. Is professionalisering wenselijk of zelfs noodzakelijk?

ONDERNEMERSCHAP IN DE SPORT

Steeds meer mensen verdienen hun boterham in de sport, en niet alleen als werknemer. Ook het aantal ondernemers in de sport groeit gestaag. Welke trends zijn hierbij waar te nemen? Wijkt het ondernemerschap in de sport af van dat in andere sectoren? Kan iedereen ondernemen in de sport?

VARIA

Op aanvraag worden ook presentaties verzorgd over andere maatschappelijke en organisatorische vraagstukken in de sport.

BELANGSTELLING?

Heeft u belangstelling voor een presentatie, neem dan contact met ons op.

bottom of page