top of page

INTERACTIEVE SESSIES

Niet alleen voor presentaties, ook voor meer meer interactieve sessies, zoals workshops brainstorm bijeenkomsten, scenario-sessies en discussies kunt u bij Chionis terecht.

Het vast aanbod bestaat momenteel uit drie soorten sessies.

Daarnaast is ook maatwerk mogelijk.

INSPIRATIE SAFARI

Aan de samenstelling van Het Grote Ideeënboek voor Sportclubs; Inspiratie uit de praktijk ging een uitgebreide zoektocht vooraf waarbij sportclubs uit heel Nederland zijn bezocht en bevraagd. Bij de Inspiratie Safari wordt samen met kaderleden van sportclubs een interactieve speurtocht ondernomen naar inspirerende ideeën en praktijkvoorbeelden van sportclubs uit de directe omgeving. Leren van, en meedenken met elkaar; daar gaat het om bij deze safari om. De sessie is variabel in lengte. Zij duurt minimaal één en maximaal drie uur.

FUSIE O.K. / K.O.

Praktijkkennis en -ervaring opgedaan bij 30 fusieprocessen in de sport vormen de basis voor de uitgave Samen Sterk; Handleiding voor fusie van verenigingen. In het verlengde ervan worden presentaties en sessies verzorgd. In de interactieve sessies Fusie O.K. / K.O. wordt samen met het kader van een club die nadenkt over een fusie met een of meer ander clubs een blik in de toekomst geworpen. Wat zijn de voor- en nadelen van een eventuele fusie? Wanneer is een fusie kansrijk (o.k.) en wanneer gedoemd te mislukken (k.o.)? Hoe kan het fusieproces het best worden ingericht? De ideeën en verwachtingen van het verenigingskader worden geïnventariseerd en getoetst aan de praktijkervaringen van sportclubs die eerder in fusieprocessen betrokken waren. Fusie O.K. / K.O. omvat twee clubbijeenkomsten van elk drie uur. Een prima kick-off voor een fusieproces.

Desgewenst kan ook in het vervolgtraject ondersteuning worden geboden.

SCENARIO'S VOOR DE SPORT

Voor sportbeleidsmakers die plannen willen maken voor de toekomst is een interactieve scenario-sessie waarbij brede maatschappelijke ontwikkelingen, algemene trends in sport en de lokale dynamiek op elkaar betrokken worden een ideaal startpunt. Chionis faciliteert en organiseert dergelijke sessies, die minimaal één en maximaal twee dagdelen in beslag nemen: van reflectie naar actie.

VARIA

Op aanvraag worden ook presentaties verzorgd over andere maatschappelijke en organisatorische vraagstukken in de sport.

 

BELANGSTELLING?

Heeft u belangstelling voor een interactieve sessie, neem dan contact met ons op.

bottom of page