top of page

Toekomstige uitgaven

Meer boeken. Andere invalshoeken.

 

Er wordt momenteel aan verschillende nieuwe uitgaven gewerkt.

Nederland - Sportland

Samen met Jelle Zondag wordt gewerkt aan een boek waarin de organisatorische infrastructuur van de sport in Nederland wordt beschreven. Welke organisaties en instellingen spelen welke rol in de sector? Hoe verhouden zij zich tot elkaar?

Start-up in sport

Eveneens een co-productie, maar dan met Vera van Es. Aan de hand van praktijkervaringen van jonge ondernemers in de sport wordt uit de doeken gedaan wat erbij komt kijken om vandaag de dag een onderneming in de sport op te zetten. Inspirerend en informatief.

Ook in samenwerking met NL Sportclub staan nog verschillende uitgaven op de rol:

Clubs in crisis

Hoe om te gaan met fraude, vandalisme, inbraak, brand, seksueel misbruik, enz.

Allemaal anders

Over opvang van en omgang met verschillende categorieën leden, zoals mensen met een migratieachtergrond, kwetsbare jongeren, mensen met een fysieke beperking of een verstandelijke handicap, ouderen, chronisch zieken, mensen met verschillende seksuele voorkeuren enz.

Kassa voor de club

Geld verdienen in kantine, slimme besparingen, acties, sponsoring, fiscale voordelen, enz.

In alle gevallen gaat het om bundeling van kennis, ervaring en inzichten uit de dagelijkse praktijk. Steeds zal de uitgave geflankeerd worden door een aanbod voor presentaties, themabijeenkomsten, workshops en intervisiebijeenkomsten.

bottom of page