Toekomstige uitgaven

Meer boeken. Andere invalshoeken.

 

Ook na 2018 wordt de samenwerking met NL Sportclub voortgezet. Voor dat jaar zijn verschillende nieuwe uitgaven gepland.

Clubs in crisis

Hoe om te gaan met fraude, vandalisme, inbraak, brand, seksueel misbruik, enz.

Allemaal anders

Over opvang van en omgang met verschillende categorieën leden, zoals mensen met een migratieachtergrond, kwetsbare jongeren, mensen met een fysieke beperking of een verstandelijke handicap, ouderen, chronisch zieken, mensen met verschillende seksuele voorkeuren enz.

Kassa voor de club

Geld verdienen in kantine, slimme besparingen, acties, sponsoring, fiscale voordelen, enz.

In alle gevallen gaat het om bundeling van kennis, ervaring en inzichten uit de dagelijkse praktijk van clubs. Steeds zal aanvullende informatie worden aangeboden op de website van NL Sportclub. En ook steeds zal de uitgave geflankeerd worden door een aanbod voor presentaties, themabijeenkomsten, workshops en intervisiebijeenkomsten.

© 2020 Chionis